Öijer

Ateljéer Utan angiven ort, foto från omkr. 1890. Kommentar Jämför Sigge Öijer (1864-1926) samt Sjöholm & Öijer. Källor KB Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).  

Ögonblick fotografier

Ateljéer Göteborg (O), Slottsskogen (ferrotyper). Källor Porträttfynd: Ögonblick fotografier (Göteborg). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).