Öijer

Ateljéer Utan angiven ort, foto från omkr. 1890. Kommentar Jämför Sigge Öijer (1864-1926) samt Sjöholm & Öijer. Källor KB Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).  

Östling & Andersson

Personuppgifter Se Bernhard Östling (1876-1968) och Anders Andersson (1872-1939). Ateljéer Boden (BD) [1901-1911..], daterat foto från 1909. Källor Porträttfynd: Östling & Andersson (Boden). FSF Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson …

Läs mer…

Östling & Lundqvist

Personuppgifter Se Bernhard Östling (1876-1968) och G. T. Lundqvist (1870-1919). Ateljéer Johannedal (Y), foton från omkr. 1900. Källor Porträttfynd: Östling & Lundqvist (Johannedal), Östling & Lundqvist (Sundsvall). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, …

Läs mer…

Ögonblick fotografier

Ateljéer Göteborg (O), Slottsskogen (ferrotyper). Källor Porträttfynd: Ögonblick fotografier (Göteborg). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).