Yngve Nyberg

Personuppgifter Yngve Nyberg, Fotograf. Kommentar Fotografen har en stämpel på baksidan. Det är troligen en tidig privatfotograf. Källor Porträttfynd: Yngve Nyberg (Örnsköldsvik). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).