A. Eriksson (Siljansnäs)

Personuppgifter A. Eriksson, Fotograf. Ateljéer Siljansnäs (W), foto från omkr. 1910. Källor Porträttfynd: A. Eriksson (Siljansnäs). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).