Amatörateljen

Ateljéer Juniskär (Y), foton från 1910-talet. Kommentar Jämför Johansson & Westberg. Källor Porträttfynd: Amatörateljén (Juniskär). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).  

A. Johansson

Personuppgifter A. Johansson, Fotograf. Ateljéer Juniskär (Y), foton från 1910-talet. Kommentar Se även Johansson & Westberg. Källor Porträttfynd: A. Johansson (Juniskär). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).  

Johansson & Westberg

Personuppgifter A. Johansson (-) och J. Westberg (1880-1974). Ateljéer Juniskär (Y), daterat foto från 1917. Källor Porträttfynd: Johansson & Westberg (Juniskär). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).