Claès Larsson

Personuppgifter Claes Larsson, Fotograf. Ateljéer Mörbylånga (H), foton1 från omkr. 1880. Kommentar Sannolikt Claes Larsson; född i Toarp (P) 27/7 1857; kom som bodbetjänt till Mörbylånga 1878, flyttade till Kalmar …

Läs mer…