Hildur Nilsson

Personuppgifter Hildur Nilsson, Fotograf. Ateljéer Genarp & Dalby (M), foton från omkr. 1900. Källor Porträttfynd: Hildur Nilsson (Genarp & Dalby). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).