Atelier Skandia (Helsingborg)

Ateljéer Helsingborg (M) [1916-1920], Långvinkelsgatan 173, daterat foto från 1917. Källor Porträttfynd: Atelier Skandia (Helsingborg). HbgAk Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).