Jöns Larsson

Personuppgifter Jöns Larsson, Fotograf. Ateljéer Höganäs (M), daterat foto från 1883. Källor Porträttfynd: Jöns Larsson (Höganäs). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).