Blixt & Co.

Ateljéer Bie (D), foto från omkr. 1900. Kommentar Jämför Jenny Blixt (1855-1924). Bie är beläget ca. 10 km N om Katrineholm. Källor Porträttfynd: Blixt & Co (Katrineholm), Blixt & Co. (Bie). Huvudkälla: …

Läs mer…