Nynäs Fotografi Atelier

Ateljéer Nynäshamn (B), daterat foto från 1903. Källor Porträttfynd: Nynäs Fotografi Atelier (Nynäshamn). KB Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).