Atelier Albano

Ateljéer Södertälje (B) foto från omkr. 1893. Kommentar Jämför fotografen Maria Hallström, Södertälje. Källor Porträttfynd: Atelier Albano (Södertälje). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).