Friedtzell & Co.

Ateljéer Bolsta (C). Källor Porträttfynd: Friedtzell & Co. (Bolsta). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).