Anderson & Blomberg

Personuppgifter Anton Blomberg (1862-1936), bosatt i Karlstad 1886-1888. Ateljéer Karlstad (S) [1886-1888 2], Hamngatan No 160, foto1 från omkr. 1880. Källor Porträttfynd: Anderson & Blomberg (Karlstad). 1. KB 2. Claes Åkerblom: …

Läs mer…