Karin Larson

Personuppgifter Karin Larsson, Fotograf. Ateljéer Långflon (S), foto från omkr. 1890. Kommentar Kan möjligen vara Karin Larsson, född i Långflon, Norra Finnskoga 5/5 1861, genomgick Praktiska skolan i Kristinehamn 1888-89 …

Läs mer…