H. Carlsson & Co.

Ateljéer Forsvik (R), foto från omkr. 1910. Källor Porträttfynd: H. Carlsson & Co. (Forsvik). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).