Hilma Wallström

Personuppgifter Hilma Wallström, Fotograf. Ateljéer Gamla Lödöse (P) [1898-1899..], foto från 1890-talet. Källor Porträttfynd: Hilma Wallström (Gamla Lödöse). FSF Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).  

Nils Blomgren (Gamla Lödöse)

Personuppgifter Nils Blomgren, Fotograf. Ateljéer Gamla Lödöse (P), foton från 1880/1890-talen. Källor Porträttfynd: Nils Blomgren (Gamla Lödöse). Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).