Kategorier

En eller flera av nedanstående kategorier används för varje post:

Ateljé = namn på en fotoateljé som innehavs en eller flera fotografer.

Bygdefotograf = en fotograf som främst arbetat inom en specifik bygd och ej innehaft en kommersiell fotoateljé.

Daguerreotypist = tidiga resande eller bofasta fotografer som främst använt daguerreotypin eller andra tidiga processer.

Fotograf = en person som arbetar yrkesmässigt som fotograf, antingen med en egen ateljé eller som anställd.

Fotografbiträde = en anställd fotograf som främst arbetat som biträde.

Nedanstående termer används för administrativa ändamål:

PF = namnet är med i “Porträttfynd”.

FRG = namnet är med i ”Fotografregister 1860-1920 version 2.0”.

FH = namnet är med i ”Fotografihistroria.se”.

LE = namn inlagt av Lars Eriksson.