Länsbokstäver

A    Stockholms stad
B    Stockholms län
C    Uppsala län
D    Södermanlands län
E    Östergötlands län
F    Jönköpings län
G    Kronobergs län
H    Kalmar län
I    Gotlands län
K   Blekinge län
L   Kristianstads län
M  Malmöhus län
N   Hallands län
O   Göteborgs och Bohus län
P   Älvsborgs län
R   Skaraborgs län
S   Värmlands län
T   Örebro län
U   Västmanlands län
W   Dalarnas län
X   Gävleborgs län
Y   Västernorrlands län
Z   Jämtlands län
AC  Västerbottens län
BD  Norrbottens län