Om

Denna hemsida är ett register över fotografer och ateljéer baserade i Sverige från 1840-talet till omkring 1920-talet. Grundinformationen är baserad på ”Fotografregister 1860-1920 version 2.0” (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html), en sammanställning gjord av Bernhard Johanson i Gävle. Samt de tillägg och rättelser som han gjort 2017.

Bernhard Johanson har gjort ett gigantiskt arbeta med att leta fram all information som är en grund för vidare forskning om Sveriges fotografer.

Jag har har här försökt att ta fram en webbaserad version av Bernhards register och samtidigt använt den information om olika ateljéers placeringsort och landskap som finns på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida “Rötter” och deras “Porträttfynd”.

Det största skillnaden mellan Bernhards register och denna hemsida är att personnamnen står med förnamn först och inte listas på efternamn. Jag tycker att det passar bättre då namnen oftast är ateljénamn och på så sätt ett firmanamn, man listar ju inte ”Coca Cola”, ”Cola, Coca”. Ateljénamnen har också lyfts fram istället för personnamn.

Det som saknas i Bernhards register är fotografer som var verksamma under de formativa åren: 1840 och 1850-talen. Jag har börjat att lägga till dessa tidiga fotografer – för det mesta besökande resande fotografer – på min hemsida, då under kategorin ”Daguerreotypister”.

Min hemsida försöker inte konkurrera med etablerade register som Nordiska Museets fotografregister i KulturNav (kulturnav.org) eller DigitaltMuseum utan är främst framtaget för att förvalta Bernards register samt för mina egna behov.

Lars Eriksson


Namn med följande bokstäver är för närvarande inlagda: Ö, Ä, Å, Z, V, Y, W, V, U, T, S, R, P, O, N.