Sökning

Allmänt

Sökning av fotografer och ateljéer kan ske på nedanstående sätt:

1. Till vänster finns alla landskap i Sverige. Under varje landskap listas orter som finns i de landskapen och de fotografer och ateljéer som varit aktiva där (samma finns i huvudmenyn).

2. I huvudmenyn finns ett Register i alfabetiskt ordning på fotografer och ateljéer.

3. Till höger överst finns en vanlig sökruta.

4. Till höger mitterst finns en punktinmatning för Årtal där seklet då fotografen/ateljén var aktiv, detta kan kombineras med val av Landskap och Ort nedanför.

5. Till höger längst ned finns ett val av Landskap och Orter. Man kan kombinera val av Landskap och Ort med ett val av Årtal, för att på så sätt se aktiva fotografer och ateljéer på en ort under valt sekel.

(OBS! det är än så länge få fotografer och ateljéer som finns registrerade under ett årtal/sekel. För närvarande bara de som var aktiva från 1840 till 1860-talet.)

Daguerreotypister

text…