Johannes Jaeger


Personuppgifter

Johannes Wilhelm Jaeger, Fotograf, porträttmålare.
Född den 15/11 1832 i Tyskland (12).
Avliden 1908 i Tyskland (11).

Bosättningsorter

Kom till Sverige på 1850-talet.
Stockholm 1862 – 1890 (7, 8).
Tyskland omkr. 1890 (8).

Verksamhet

Resefotograf, besökte Helsingborg, Kristianstad, Malmö m.fl. orter ..1863 (5, 6).
Hovfotograf 1865 (9).

Ateljéer

Johannes Jaeger / J. Jaeger / Jeager

Helsingborg: april 1858 (Öresundsposten 1858-04-23).
Kristianstad: maj 1858 (Skånska Posten 1858-05-29).
Karlskrona: oktober 1858 (Blekingsposten 1858-10-29).
Halmstad: december 1858 (Hallandsposten 1858-12-09).
Engelholm: mars 1859 (Nya Engelholms Tidning 1859-03-29).
Varberg: juli 1859 (Warbergs Tidning 1859-07-08).
Jönköping: oktober 1859 (Jönköpingsbladet 1859-10-08).
Örebro: december 1860 (Nerikes Allehanda 1860-12-15).
Örebro (T) [1860-1861] (4).
Stockholm (A) [1862 (6)..], Malmtorgsgatan 8, daterade foton (2) från 1862-1863.
Stockholm (A), Regeringsgatan 11, daterade foton (1, 2) från 1863-1866.
Stockholm (A) [1882-1886 10], Drottninggatan 5, daterade foton (1, 2, 3) från 1869..1884.
Stockholm (A) [1887-1893 10], Fredsgatan 13, daterade foton (1, 2, 3) från 1884-1890.
Stockholm, se även Atelier Jaeger.

J. Jaeger visitkort Stockholm (Armémuseum AMA.0021898).

Källor

1. Porträttfynd: Johannes Jaeger (Stockholm) (https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd/stockholm/johannes-jaeger), Jaeger / J. Jaeger / Joh:s Jaeger / Johannes Jaeger / Atelier Jaeger (Stockholm ) (https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd/stockholm/j_jaeger).
2. KB
3. Port.saml.
4. Örebrofot.
5. Sk.fot.
6. Sv. fot.hist.
7. Sth mantal.
8. RotA.
9. Notis i Jönköpingsbladet 17/1 1865.
10. SthAk.
11. Centennium.
12. Kyrkböcker:
SVAR Tyska S:ta Gertruds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/SSA/0017/A II a/1 (1878-1891), bildid: 00033411_00118.


Huvudbild: ” Porträtt av okänd flicka.”, Johannes Jaeger, Armémuseum Nr. AMA.0021898.
Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).

© Fotografregistret.se, Lars Eriksson.


 

4 svar på ”Johannes Jaeger”

 1. Johannes Jaeger installerade sig i sin nya ateljé på Fredsgatan 13 i Stockholm år 1886 (Tjusts Tidning 16 juli 1886, s. 4, vänster kolumn).

  Svara
  • Johannes Jaeger kom till Helsingborg 21 april 1858 med ateljé i J. P. von Bergens gård. Glas-och papp-plåtar. Uppehållet var till 3 maj 1858.
   28 maj till den förutbestämt 12 juni 1858 var han i Kristianstad. Ateljé i f. d. Agrellska gården snett emot gästgivargården.
   27 augusti 1858 var han i Sölvesborg för 8 dagar. Ateljé i apotekare P. C. Svanlunds trädgård.
   I oktober 1858 var Jaeger i Karlskrona. Många beställningar gjordes så besöket förlängdes in i november.
   I januari 1859 var han i Halmstad fram till den 20 januari 1859. Här var han också populär.
   Därefter var han i Laholm för tre dagar.
   29 mars 1859 kom han till Engelholm för en kort tid. Ateljé i major Remmers hus.
   I juni 1859 var han på Ljungby hed i Skåne och tog där ett jättefotografi på officerarna i Skånska husarregementet. Två bilder togs varav ett skänktes till dåvarande kronprins senare kung Carl XV och den andra bilden förärades till regementets överste, överstelöjtnant Siewers på dagen för hans 50-åriga tjänstetid den 18 juni (”Warbergs Tidning” 26 augusti 1859, s. 4, vänster kolumn).
   Jaegers ateljé i Varberg var i änkefru Mollbergs hus i hörnet av Torg- och Västerlånggatorna. Han blev rätt så populär och förlängde sin tid. Vistelsen var under juli månad till 19 augusti 1859.
   8 oktober 1859 var han i Jönköping. Porträtt i olja och glas- och papperporträtt. Ateljé i änkefru Stenbergs arvingars hus. Han har stannat till december då han 31 december 1859 annonserar efter ressällskap till antingen Helsingborg eller Halmstad.
   21 april 1860 kom han till Jönköping från utlandet med nya apparater och förlängde vistelsen till 11 juni. Adressen var samma som förra besöket.
   15 december 1860 har Jaeger öppnat ateljé i Örebro i mamsellerna Westerlings gård nr. 18 vid Silltorget. Foto på glas, papp och vaxduk, fotografiska visitkort och stereoskopbilder på en eller flera personer. Även stereoskopbilder på byggnader och lantegendomar på papp eller glas. Besöket varade åtminstone till slutet av mars 1861. Ingen ytterligare annonsering under 1861. Ej heller under 1862 förrän den 15 december 1862 då Jaeger befinner sig i Stockholm och skrivit på gemensamt upprop med 9 andra fotografer att inte utlämna provkort utan avgift.
   Jaeger gör inga annonseringar under 1863 förrän i december. I oktober 1863 har kungen beviljat Johannes Wilhelm Jaeger från Preussen svenskt medborgarskap (”Post- och Inrikes Tidningar” 26 oktober 1863, s. 2, vänster kolumn). Jaeger ansökte om svensk medborgarrätt dvs få de förmåner och rättigheter som en medborgare bör ha som skyddar ens integritet. I mars 1864 var målet avgjort i ”kunglig nåder” alltså beviljat (Post- och Inrikes Tidningar” 2 mars 1864, vänster kolumn under ”underdåninga ansökningar”).
   18 december 1863 meddelas att hans ateljé i Stockholm som tidigare varit på Malmtorgsgatan 8 flyttats till Regeringsgatan 11. Ateljén har blvit modernt inredd för tidens krav och nya kunskaper har inhämtats om fotografin (”Nya Dagligt Allehanda” 18 december 1863, stor annons i 3:e kolumn längre ner). Jaeger hade också uppfunnit en ny metod att använda fotografien på vars metod kallades för ”Fotolitofani” som innebar överföring av bilder på tunna skivor av ben med bra detaljtydlighet och dessa kunde sedan användas som transparenser (genomskinliga) motivbilder att sättas upp i fönster som dekoration (”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 23 december 1863, s. 3, notis 3:e kolumn). De rönte en viss popularitet under året 1864.
   Den 26 januari 1864 utbröt en kraftig eldsvåda i Jaegers ateljé som låg på tredje våningen. Han öppnade en flaska Collodium vars innehåll antändes av ett i närheten stående ljus. Han försökte släcka elden med sin rock och brände sina händer svårt men lyckades inte kväva elden. En halvtimme efter lyckades brandkåren att få upp vatten till våningen men då var ateljén med de flesta av Jaegers tillhörigheter redan utbränd och maskinpark i undre våningarna blev vattenskadade. Så förmodligen en massa fotoplåtar som där fanns som blev förstörda (”Post- och Inrikes Tidningar” 27 januari 1864, s. 4, höger kolumn). Detta var den första rapporten. Sedan efter förhöret, så var versionen att Jaeger stod i den lokal som användes som laboratorium och granskade negativer. Dessa var ju ganska stora och med viss vikt. Han tappade några som slog sönder en flaska med eter som stod på golvet som fattade eld. En bomullssäck i närheten fattade också eld. Han försökte släcka med sin rock men misslyckades (”Fäderneslandet” 30 januari 1864, s. 3, 5:e kolumn nederst). Ateljén blev återuppbyggd på samma adress. I mars 1865 gav Jaeger ut fotoalbumet ”1810-1865, Det Swenska kungahuset, Porträtter i en Törnros”. Han vill påpeka att hans utgivna album har hans namnstämpel på baksidan då han vill mena på att där fanns dåliga kopior av dessa bilder därute. I september 1866 gav han ut som Nationalmuseums fotograf, ”Molins fontän i fotografi”, 7 vyer av fontänen från olika sidor tillsammans med två dikter och en berättelse om Näcken samlade i ett klotband. Detta som ett minnesalbum från Industriutställningen i Stockholm det året där just fontänen var utställningens minnesvärda objekt. 1867 skulle Jaeger som Nationalmuséets fotograf, fotografera muséets samlingar och utge dessa i årgångar med 12 häften med 4 storfoton vardera med åtföljande text per årgång, dessa utges via subskription för varje häfte med 4 rdr. ”De utmärktaste konstverk, som finnas förvarade i Nationalmuseum (-)” blev huvudtiteln. Till julen 1867 sålde han foton av nordiska konstverk, dels från Industriutställningen dels ifrån Nationalmuseum i två storlekar, 14×19 tums för 3 rdr och visitkortsformat för 50 öre styck.
   I oktober 1868 var Jaegers ateljé flyttad till Drottninggatan 5, 4 våningen (”Stockholms Dagblad” 1 oktober 1868, liten annons 3:e kolumn).

   Svara
   • 1871 titulerar Jaeger sig som Kunglig Hoffotograf. Händer inget speciellt framåt utom annonseringar om sina foton på kända konstnärers tavlor som han har ett större lager av till försäljning. I mars 1876 fick han den kungliga guldmedaljen ”Litteris & artibus” för sina arbeten att använda fotografien för konsten. 1877 gav han också ut ”Nordiskt konstnärsalbum 1878” ett planchverk med foton av utvalda nyare konstnärers alster från de nordiska länderna. Även året efter kom ett sådant album ut med årtalet 1879 på (”Göteborgsposten” 15 december 1877, s. 5, 6:e kolumn). I april 1878 är Jaeger i Paris på Världsutställningen (där hans andra konstnärsalbum hämtat bilder ifrån). 1878 har Jaeger gjort ett stort fotografi efter Johan Holmbergsons (1804-1835) etsade och raderade kopparstick ”Kalmarunionens stiftelse” som sätts upp i Kalmar slott. 1879 kommer Jaeger ut med nyuppfunna fotorelief-visitkort där det finns en vanlig text om en inbjudan och när man håller upp kortet mot ljuset så framträder en bild av något som utskickaren valt. 1880 inför han en ny fotografisk metod för Ljustryck som lämpar sig för kataloger och seriösare arbeten (”Stockholms Dagblad” 30 oktober 1880, s. 2). December 1881 utkommer ”Från konstnärsvärlden, handteckningar” med denna nya metod. Albumet säljs till förmån för ett nytt Arbetshem för Idioter. 8 och 9 januari 1883 var Jaeger i Eskilstuna för att förevisa sin nya Ljustrycksmetod. I april 1884 utkommer av amerikanska författarinnan miss Marie A. Brown stora reseverk ”The Sunny North” med många av de 70 illustrationerna gjorda av Jaeger i ljustryck på särskilda blad. Boken kom ut för att göra Sverige mer känt för amerikanarna. Boken trycks i Stockholm.
    Jaeger har haft en viss ateljéverksamhet vid Fredsgatan mer kanske för sin reproduktionsverksamhet. Konstnären Kroneberg besökte honom i den antingen 1883 eller våren 1884 för att titta på Jaegers senaste reproduktion av hans tavla. December 1884 har Jaegers förlagsverksamhet och ljustrycksverksamhet utökats så pass att han nu öppnar en särskild porträttateljé vid Fredsgatan 13. Förmodligen densamma han har haft sedan något år tidigare mer privat (”Stockholms Adress- och Varutidning” 13 december 1884, s. 4). Nu blir adressen mer officiell i ala fall.

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.