Sophie Hesselius


Inledande sammanfattning

Sophie Hesselius var en tidig bofast daguerreotypist i Karlstad. Hon undervisade även i franska, ritning och målning. År 1853 annonserade hon om att hon utförde daguerreotyp porträtt.

Biografi

Brita (Britta) Sofia (Sophie) Hesselius föddes den 27 juni 1801 i Allstrom, Alsters socken, Värmland. Fadern var Olof (Olov) Hesselius (född 1764, avliden ca. 1815), brukspatron på Allstroms bruk. Modern var Anna Katarina (född Roman 1774). Sophie hade tre syskon: brodern Jonas Leonard (född 1800), systern Charlotta (född 1804) och systern Anna Margaretha (född 1814).

Sophie flyttade 1823 från Vidön (Husförhörslängd Karlstad stadsförsamling 1819-1824) till Karlstad och handelsmannen Lundberg, skriven som mamsell; hon arbetade troligtvis som guvernant. År 1831 flyttade Sophie till Stockholm, hon återvände till Karlstad 1832 och bodde där tillsammans med modern, änkefru Anna Katarina Hesselius.

Modern avled 1834 och Sophie bodde ensam tillsammans med några pigor. År 1836 kom släktingen Christina Lovisa Hesselius och Sophies systrar, inflyttad från Kristinehamn, till Karlstad

Omkring år 1840 flyttade Sophie till Stockholm; 1843 var hon skriven som demoiselle, boendes i Klara församling (Stockholms Mantalsregister). Hon återvände till Karlstad 1845 tillsammans med två släktingar (Bromander, s.15), systrarna Maria Elisabeth “Betty” Tellin (född 1828) och Hanna Christina Tellin (född 1830).

År 1845 skrev Sophie i en annons (Carlstads Tidning 1845-10-18) att hon tänkte öppna en “Pensionsinrättning” i Karlstad. Hon angav också att hon vistats i Stockholm och Paris. I en annons från 1847 (Wermlands Tidningen 1847-06-23) skrev Sophie att hon tänkte sluta med pensionsinrättningen året därpå (1848) och 1849 flyttade hon tillsammans med systrarna Tellin till Fresta (Husförhörslängd Fresta 1845-1850).

Enligt Husförhörslängden skall de sedan ha flyttat till Stockholm. Men 1853 är de åter bosatt i Karlstad och Sophie tänkte då öppna en pensionsinrättning i Stockholm (Nya Wermlands Tidningen 1853-08-17). Hon var dock tvungen att uppskjuta etablerandet av inrättningen till året därpå på grund av ett kolerautbrott i Stockholm och hade istället fortsättningsvis en inrättning i Karlstad (Nya Wermlands Tidningen 1853-09-28).

Sophie gav då undervisning i franska, ritning och målning och utförde även porträttering i olja och daguerreotypi (se nedan).

Senast 1855 annonserade Sophie att hon öppnat en “Helpension för unga flickor” i Stockholm (Aftonbladet 1855-03-27). Åren 1855-1859 var hon skriven som skolföreståndarinna/lärarinna och bodde tillsammans med systrarna Tellin på olika adresser i Stockholm (Stockholms mantalsregister).

År 1860 stod Sophie Hesselius skriven som f. d. pensionsföreståndarinna, strax därefter måste hon ha flyttat till Frankrike, då hon avled där 64 år gammal den 25 juni 1866 i Menton, en stad på Franska Rivieran, nära gränsen till Italien och öster om Monaco (Nya Wermlands Tidningen 1866-08-15).

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Vissa källor (bl. a. “Brita Sofia Hesselius”, Wikipedia) anger att Sophie Hesselius skall ha öppnat en ateljé i Karlstad redan 1845 efter återkomsten dit från Stockholm. Det finns dock inga bevis för detta; några annonser av Sophie eller andra indikationer på att hon skulle sysselsatt sig med daguerreotypi så tidigt verkar inte finnas. Hon befann sig även i Fresta åren 1849-1850.

Veterligen är det första gången hon nämner detta i en annons från 1853 (se nedan). Det är också tveksamt om hon hade en kommersiell fast ateljé, troligtvis utförde hon daguerreotyper som ett komplement till det traditionella porträttmåleriet, som hon utförde enligt text i annonser.

Vart och av vem hon fått utbildningen i daguerreotypi är obekant: hon kan ha lärt sig under sitt besök i Frankrike (före 1845), vilket inte är så sannolikt; under vistelser i Stockholm, ca.1840-1845 och kanske 1850; av någon resande daguerreotypist som besökte Karlstad åren 1850-1853. Karlstad fick besök av P. Lindhberg i september 1849 och juli 1850 (Wermlands Tidningen 1849-09-12, 1850-07-10) samt av S. Sörensen i september 1850 (Wermlands Tidningen 1850-09-23).

Karlstad september 1853

I en annons i Karlstad från september 1853 erbjöd Sophie Hesselius porträtt i daguerreotypi; hon hade “undervisning i Franska, ritning och målning, äfven porträtterar jag i Olja och Daguerreotype” (Nya Wermlands Tidningen 1853-09-28). Det verkar vara den enda annonsen som Sophie hade där hon nämner att utförde porträtt i daguerreotypi. Hur länge hon erbjöd daguerreotyp porträtt är obekant, dock senast omkring 1855, då hon vistades i Stockholm.

Sophie Hesselius annons i Nya Wermlands Tidningen 1853-09-28.

Daguerreotyper

Några daguerreotyper framställda av Sophie Hesselius har ännu inte påträffats.

Referenser

  • Bromander, Carl Wilhelm, “Från dagerrotypi till kamerakonst. Ett yrkes åttioårshistoria i Karlstad”, Värmland förr och nu 1984, Karlstad 1884. (Eftertryck av en artikel i Wermlamndstidningens julhälsning 1924).
  • “Brita Sofia Hesselius”, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Brita_Sofia_Hesselius, hämtat: 2021-07-27.

Huvudbild: Sophie Hesselius annons i Nya Wermlandstidningen 1853-09-28.

 

© Fotografregistret.se, Lars Eriksson.


 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.