Wilh. v. Boeckmann


Personuppgifter

Christian Wilhelm Albert von Boeckmann, Fotograf.
Född i Tyskland 23/1 1823 2

Bosättningsorter

Göteborg 1859-1864 2
Stockholm 1864-ca. 1870 2

Ateljéer

Wilh. v. Boeckmann / Wilh. v. Boeckmann & Co. / Wilh. v. Boeckmanns Atelier

Göteborg (O), utan angiven adress, foto1 från omkr. 1860
Göteborg (O) [1862-1864 3], Korsgatan 10, daterat foto1 från 1863
Göteborg (O) [1866-1867 3], Nya Allén, foto2 från omkr. 1870
Filial:
– Marstrand (O) [1864 2..], foto2 från omkr. 1860
Stockholm (A) [1863..1868 2], Drottninggatan 55, daterade foton2 från 1862, 1868
Stockholm (A), Bryggaregatan 8, daterat foto1 från 1871
Uppsala (C), daterat foto2 från 1864

Källor

Porträttfynd:

Wilh. v. Boeckmann (Uppsala), Wilh. v. Boeckmann / Wilh. v. Boeckmann & Co. / v. Boeckmanns Atelier (Stockholm), Wilh. v. Boeckmanns Atelier (Marstrand), Wilh. von Boekmann / Wilh. v. Boeckmann’s Atelier (Göteborg).

1. KB
2. Gbg fot.
3. Carlotta


Huvudbild: Porträttfynd Nr. 186653.

Huvudkälla: Fotografregister 1860-1920, Version 2.0, Bernhard Johanson (http://privat.bahnhof.se/wb154895/FotReg2.0/Nerladdning.html).

 

1 svar på ”Wilh. v. Boeckmann”

 1. Wilhelm von Boeckmann öppnade sin ateljé i Göteborg november 1859 i herr B. Hanssons hus (f. d. B. Thulins hus) nr. 101, i 2:ndra Roten vid f. d. Carlsport, ovanför Artilleriregementets sjukhus. Alla slags foton med och utan retuch. Han hade ett biträde som gjorde retoucheringarna, porträttmålaren A. Häffert från Düsseldorf som kunde utföra sitt arbete i svart- pastell- akvarell och oljefärg (”Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning” 15 november 1859, vänster kolumn). Boeckman slopar också sitt andra ”n” i sitt efternamn vid annonseringarna.
  I oktober 1861 låter han öppna en ateljé i Norrköping mer för att tydligtvis hjälpa fotografen Johan Eschricht kunna etablera sig på orten. Hans namn står bara inom parantes medan Eschricht har undertecknat i annonsen.
  I december 1861 flyttas ateljén i Göteborg som modernt inrättad till Korsgatan 10. Moderna Paris- och Londonramar säljs. Nya dekorationer för bland annat gruppfoton, familje-stereoskoper. En ny retuchör har anställts, porträttmålaren Robert Böhden från Berlin. Denne senare skulle även hålla kurser i akvarell- och oljemålning samt ritning (”Göteborgs-Posten” 6 december 1861, s. 4, höger kolumn).

  En liten intressant detalj är att danske fotografen Mads Alstrup flyttar in i Boeckmans tidigare ateljé i december 1861. Men den anges ligga på nr. 41 vid Sillgatan (idag namnad Postgatan)! Så, har Boeckman flyttat sin första ateljé dit, kanske under 1860/61? Ingen annonsering görs i alla fall för de åren utom att han får hem en och annan låda med förmodligen fotopapper via båttransporter i handelsunderrättelserna (”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 14 december 1861, vänster kolumn). En mer verifikation att sådant ateljéflytt skett är att Boeckman annonserar i augusti 1861 att hans tidigare våning och ateljé kan uthyras från den 1 oktober på just den adressen.

  I april 1863 har Boeckman sålt sin ateljé vid Korsgatan 10 med samtlig utrustning till sjökapten A. J. von Reis. Reis skall fortsätta under Boeckmans namn och behåller även hans föreståndare som arbetat där i några månader (”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 17 april 1863, s. 3, 2:a kolumn notisen ”Köp”). En större bekräftelseannons om överlåtelsen mellan de båda kommer den 21 april i samma tidning. Denna överlåtelse sker då Boeckman skall nu etablera sig i Stockholm. Så, det är alltså ingen filial på Drottninggatan 55 utan en ren etablering. Redan den 17 april 1863 kommer Boeckmans första mycket minimala annons i Stockholms Dagblad, 3:e kolumn, med den nya adressen. Reis innehar bara ateljén vid Korsgatan 10 tills den 18 juli 1865 då fotograf Moritz Fürst, kommen efter en längre tid i utlandet där han lärt myckt om fotografering, tar över och som även innehar Boeckman och von Reis plåtar för efterbeställningar.

  Åtminstone från sommaren 1863 har han öppnat en filial i Marstrand. 1864 meddelas att han personligen skall vara i ateljén från den 10 juni (”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 24 april 1864, vänster kolumn).

  18 oktober 1864 har hans taxtik ”Spadille” sprungit bort i Stockholm. Månaden därefter har den ännu inte återfunnits vilket gör att Boeckman höjer sin belöning från 10 till 15 Rdlr för den som lämnar henne och 25 Rdl för upplysningar om vem som kan ha henne. Man märker att han är rätt så angelägen att få tillbaka hunden. Boeckman har även anställt porträtt- och arkitekturmålaren W. Cordes för retucherings- och färgarbetet. Ateljén tar emot beställningar på kopior efter visitkort och beställningar för dagerrotyper och målningar för förminskning eller förstoringar.

  I annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning januari 1866 är annons om en ny ateljé utan adress ägd av Boeckman, förmodligen då nämnda adressen Nya Allén, som kan ta grupporträtt upp till 25 personer vid god belysning för visitkort. Boeckman hyr även ut en 4-rummare med tambur och kök med tilträde 1 februari eller 1 april. I juli 1866 är han i Marstrand för dens badsäsong i sin ateljé.

  I februari 1868 gör Boeckman konkurs i Stockholm där borgenärer också är inblandade som tagit ut stämning på honom. Han har en skuld på 7 000 riksdaler men har tillgångar på 11 000 rdr. Han skall inställa sig i Stockholms Rådhusrätt 4 april 1868.

  I juli 1868 har fotografen Frithiof Lindahl tagit över Boeckmans ateljé vid Nya Allén mittemot Nya Teatern och även Boeckmans filial i Marstrand som han öppnar 5 juli (”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 2 juli 1868, s. 4, 3:e kolumn). 28 juni 1870 hyr firman J & M Lindberg i Göteborg ut ateljén i Marstrand som består av 1 rum och kök. Efter 1870 inget mer spår av Wilhelm von Boeckmann. Förmodligen flyttat till utlandet.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.