Källförkortningar

AnB Nättidningen Rötter – Anbytarforum
C. Thor Clas Thor, Ljusets Hemligheter – Kvinnligt fotografi 1861-1986
Carlotta Databasen Carlotta
Centennium Flemming, Gösta, Centennium: fotografi i Sverige
Dk Domkyrkoförsamling
Etunafot. Stellan Wiberg – De försilvrade naglarna
FFM Finlands fotografiska museum
FGr FinnGraven
FR Riksarkivet-SVAR/Genline – Folkräkningarna 1860..1930
fs Församling
FSF Svenska fotografernas förbund – Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911
Gbg fot. Lars Olof Lööf – Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän 1840-1910
GbgGr Gravar i Göteborg
GID Genline, kyrkböcker (Det inledande GID-numret identifierar sidan)
Gotl. fot. David Papp – Fotografer på Gotland under 1800-talet
Hbg fot. Karl Erik O-n Ander – Helsingborgs första fotografer och deras bilder
HbgAk Helsingborgs adresskalender
hfl Husförhörslängd
KB Kungl. Biblioteket – Rapport nr 19 – Förteckning över svenska porträttfotografer
L. Snabb Lennart Snabb – Svenska fotografer 1899-1911
lf Landsförsamling
LkronaAk Landskrona adresskalender
LundAk Lunds adresskalender
Malungsfot. Irene Mattsson – En sockenhistoria i bilder under 100 år
NMF Nordiska museet, fotosekretariatet
Norrl. fot. Gunnar Sundberg – Fotografer och fotografering i norra Sverige
Nyköp.fot. Stefan Hammar – Det förgångnas spegel, Nyköpings ateljé- och porträttfotografer
Ochsner Bjørn Ochsner – Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920
Piteåfot. Thomas E:son Åkerlund – Kring Piteå stads första fotografer
Port. saml. Riksarkivet-SVAR – Arméns porträttsamling
Preus Nationalbiblioteket, Oslo, Preus Museum
Rapp. 9 Länsmuseet Härnösand – Rapport nr 9, 1985
RotA Stockholms stadsarkiv – Rotemansarkivet
Rp Rötters porträttfynd
RpK Rötters porträttfynd, kommentar
SCB Statistiska centralbyråns avskrifter av födda-vigda-döda
SDB 3, 4, 5 Sveriges släktforskarförbund – Sveriges dödbok
sf Stadsförsamling
Sk. fot. Malmö Museer – Skånska fotografer 1845-2005
Sth mantal Stockholms stadsarkiv – Mantalsregister
SthAkB Stockholms adresskalender, bostadsregister
SthAkY Stockholms adresskalender, yrkesregister
SthGr Hitta graven
Sv. fot. hist. Rolf Söderberg och Pär Rittsel – Den svenska fotografins historia 1840-1940
Svall fot. Helge Höglund – När fotokonsten kom till Sundsvall
SVAR Riksarkivet-SVAR, kyrkböcker på nätet
SvGr Svenska gravar
SvK Svenska kyrkan, gravar
Västarvet Natur- och kulturarv i Västra Götaland
Västerbot.fot. Västerbottens läns hembygdsförbund – Kvinnliga fotografer i Västerbotten
Växjöfot. Pär Rittsel – Växjö framför kameran 1847-1900
Örebrofot. Curt Götlin – Fotografin i Örebro under 1800-talet
Öviksfot. Christer Gunnarsson och Olof Kågström – Yrkesfotografer i Örnsköldsvik