1840-tal

Lars Jesper Benzelstierna

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Personuppgifter Lars Jesper Benzelstjerna, Daguerreotypist, underlöjtnant, adjutant (1). Född den 8 december 1808 i Stockholm. Avliden den 11 februari 1880 i Kristianstad. Bosättningsorter Stockholm 1808…

S. Sörensen

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Personuppgifter Sören Sörensen, Daguerreotypist, Fotograf (1). Född ca. 1811. Avliden – Bosättningsorter Köpenhamn 1847 – 1869 (1). Verksamhet Resande daguerreotypist 1848 – 1857 (2). Fotograf…