1850-tal

Bentzell

, , , ,

Personuppgifter Eventuellt Niels Peter Andreas Bentsen (1812-1876), Daguerreotypist, porträttmålare (1). Född – Avliden – Bosättningsorter Köpenhamn. Verksamhet Resande daguerreotypist 1855 (2). Ateljéer Helsingborg: juli 1855…

F. W. Völcker

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Personuppgifter (1) Frederik Wilhelm Völcker, Daguerreotypist, Fotograf, målare, artist. Född den 1 september 1812 i Köpenhamn. Avliden den 26 augusti 1878 i Köpenhamn. Bosättningsorter Köpenhamn…