2 svar på ”Olof Forthmeiier”

  1. Olof Forthmeijer stavade sitt efternamn först Forthmeüer. I juli 1860 startade han en ”Skeppsfournerings- Commissions- och Diversehandel i Helsingborg med Victor Thorbjörnsson under firmanamnet ”Forthmeüer & Comp.” (Öresundsposten 30 juli 1860). Augusti 1862 startar han en Handelsskola i Helsingborg där bokhålleri, Aritmetik, korrespondens och handelslära lärs ut. Även tas elever för endast Aritmetik och skrivning emot (Öresundsposten 5 sept. 1862). 9 maj 1864 startar han även även en handelsskola i Malmö (Snäll-Posten 4 maj 1864, s. 4). (Samma år startar hans fru Hanna Forthmeüer f. Nodermann sin fotoatelje i Snickaremästare N. Strömbergs gård nr. 203 i Möllegränden i Helsingborg.) Olof Forthmeüer hade tydligen ett hus vid början av Liden (tidigare benämning på en väg med stor backe som gick vid en ravin och idag heter Långvinkelsgatan i norra Helsingborg. ”lid” betyder ”backe”) där han hyr ut tre rum med kök, källare, vedbod och garderob och tillgång till brygghus (Öresundsposten 8 aug. 1868, s. 4). 28 september 1870 öppnar Olof en nyuppförd ateljé i Ystad i änkefru Prostinnan Struppens gård i trädgården vid Lilla Norrgatan. Den hålls öppen alla dagar mellan 9-16. Här erbjuds porträtt i alla storlekar under vilken väderlek som helst. 3 erbjudanden finns med priser räknat per dussin foton: Visitkort med mörk fond 2 Rdr, bröstbilder 1,50 och förtoningsbilder 3 Rdr.. Minst ett halvt dussin bilder måste beställas från ett foto. Denna annons återanvänds av Hanna som 9 december 1870 enskilt annonserar för sin ateljé på samma ställe (Ystads Tidning 23 sept. 1870). Det är möjigt att Hanna nu tar Olofs ateljé i besittning och Olof drar vidare, kanske för att förestå någon av deras filialer som öppnats under året. Det är också så att ”Hanna Forthmeijer” blir ett firmamärke så Olof öppnar upp en del filialer för att sedan firman ”Hanna Forthmeijer” etablerar sig där. 1870 har ju firman Landskrona, Helsingborg med atljéer på Liden och Möllegränden, Höganäs Ryd och Ystad med 12 anställda i sin verksamhet. Den räknades då som den största etablerade fotograffirman i Sverige. Så under detta namn finns alltså även Olof Forthmeijer. Under 1871 har ateljén i Ystad förnyats och en ny organisation har gjorts så arbetsgången blir effektivare och foton skall bli klara och utlevererade på avtalade tider. Här erbjuds även större retoucherade porträtter till olika priser, kopiering av oljemålningar och porträtter m. m. I augusti 1872 öppnas en ny ateljé i Åby i Gästgivargården under firmanamnet som hålls öppen på onsdagar från 7 augusti (Öresundsposten 3 augusti 1872). I augusti 1872 annonserar Olof Forthmeijer efter en 4-5-rummare i Helsingborg med utsikt över sundet som skall bebos från 1 oktober. En ateljé i Ängelholm har också etablerats i f. d. Lundbergska gården mittemot greve Posses av firman under året (Öresundsposten 6 juli 1872). Den 6 oktober 1872 skall ateljén i Höganäs Ryd stängas helt (Öresundsposten 28 sept. 1872). Annonsen undertecknas bara ”Forthmeiier” så det kan vara Olof eller Hanna som åker dit för avslutande ärenden. I oktober 1872 öppnar firman så en ny ateljé i Växjö i västra förstaden, tomt nr. 25 (Nya Vexjöbladet 23 oktober 1872) som skall hållas öppen alla dagar.

    Svara
  2. Olof Forthmeijer har även en vedhandel i Helsingborg sedan några år. April 1873 skall denna upphöra (Öresundsposten 13 mars 1873). I samma tidning annonserar också firman Hanna Fortmeiier efter två duktiga fotografer som kan börja i april. Detta sammantaget så verkar det planeras för flytten till Växjö. Ateljén i Åby var etablerad 7 augusti till september 1872. Den 28 juni 1873 öppnas ateljén igen som en nyetablerad filial till verksamheten i Helsingborg (Öresundsposten 21 juni 1873). Söndag-onsdag hela sommaren skall den hållas öppen. 18 maj 1873 öppnar firman ”Hanna Forthmeiier” en filial till Helsingborg i orten Tvedörra (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 8 maj 1873 s. 4). 14 mars 1874 tar firman över en ateljé från fotografen Emil Hjortsberg i Kristianstad (Kristianstads Allehanda 7 mars 1874, s. 3). Den är belägen i handlare C. E. Söderbergs gård vid Östra storgatan. Under 1874 har även en ateljé etablerats på malmen i Kalmar. Den genomgår en ombyggnad under vintern så den även kan användas då. I januari 1875 öppnas den åter för alla dagar 9-16 (Barometern 23 januari 1875). Vidare så samarbetar i november 1876 fru Forthmeijer med sin nyanlända bror Johan Nodermann i deras nya ateljé i Malmö vid Norra Vallgatan 58. Senare 1877 har de också gemensamt ägarskap i ateljén i Landskrona vid Södra Långgatan och i Helsingborg. Samarbetet sträcker sig till 1880-81. Johan har köpt huset i Malmö tidigare och använder sitt namn som firmanamn. Johan kommer också att flytta till Helsingborg. 26 april 1877 öppnar firma Hanna Forthmeijer tillfälligt efter anmodan, en ateljé i Vislanda som kommer att hållas öppen på söndagar till 1 juli (Smålands-Posten 21 april 1877). Sedan förlängs detta att gälla över hela sommaren. 6 juni 1878 har en ny ateljé uppförts i Växjö som ligger i väster vid Willanspark (Smålands-Posten 4 juni 1878). I juni 1878 meddelar Johan Nodermann att han vill sälja ateljéerna i Helsingborg och Landskrona för att koncentrera sig till Malmö (Öresundsposten 26 juni 1878, s. 4).
    Här är det då som Olof och Hanna Forthmeijer flyttar till Växjö. Bara annonser därifrån 1879 och 1880 och inga alls 1881 utom till julen. Förstoringar av foton och kolorerade sådana erbjuds där. Så Olof, som även är utbildad typograf, här tar mer hand om förstoringarna och andra bildarbeten och tar nog även foton, medan Hanna enbart tar bilder. Ögonblicksplåtar, en uppfinning av syskonen Nodermann redan 1880, som tar bilder på 2 sekunder, erbjuds år 1882 passande för barn, nerviga personer och gruppfoton där ofta någon rör på sig (Smålands-Posten 23 november 1882. Olof syns inte utom maj 1887 när han skall sälja ett staket 130 alnar långt och 6 alnar högt. I juni 1889 öppnar Olof Forthmeüer en ateljé i Varberg. Den 11 juni 1889 meddelar han Handelsregistret i staden att han ämnar idka fotografiyrket under firma ”Hanna Forthmeüer” (Norra Hallands Tidning Vestkusten 15 juni 1889, s. 4, h. marginal). 14 mars 1891 överlåter han den till fotograf Carl Justus (Åkesson) Lundberg (Norra Hallands Tidning Vestkusten 18 februari 1891, s. 3, h. marginal). December 1890 säljer Olof Forthmeijer en prästtavla med Växjö stifts nästan samtliga präster med fin dekorering runtom. Denna har han komponerat med de prästfoton som hustrun tagit åren 1888-89. I februari 1890 söker Olof en kvinnlig föreståndare som är duktig fotograf och även är duktig i positiv och negativ retuch och är snabb. Även söks ett dugligt kopieringsbiträde som kan positiv retuchering. 30 mars 1890 köper paret Forthmeijer loss gården och tomten nr. 6 i kvarteret Fries, som dom tidigare arrenderat, för 5000 kr. av Växjö stad genom drätselkammaren. September 1890 får dom lagfarten på det (Nya Wexiöbladet 28 sept. 1890, s. 2, post i 4:e kolumn).

    Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.